Terms and conditions


Trang web này được điều hành bởi pacificwatersheds Toàn bộ trang web, các điều khoản “chúng tôi”, “chúng ta” và “chúng tôi,” tham khảo naijabass . Naijabass cung cấp trang web này, bao gồm cả mọi thông tin, các công cụ, và dịch vụ từ trang này cho anh, người sử dụng, điều khi chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện chính sách, và thông báo nói ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/ hoặc mua một cái gì đó chúng tôi, bạn tham gia vào chúng tôi, “dịch Vụ” và đồng ý với điều kiện (“điều Khoản của dịch Vụ”, “điều Khoản”), bao gồm cả những điều khoản và điều kiện và chính sách tham khảo ở đây và/hoặc có bằng cách liên kết. Các điều Khoản của dịch Vụ áp dụng cho tất cả người sử dụng trang, bao gồm, nhưng không giới hạn những ai đang duyệt, các nhà cung cấp, khách hàng, thương gia, và/ hoặc đóng góp của nội dung.

Xin vui lòng đọc những điều Khoản của dịch Vụ cẩn thận trước khi truy cập hay sử dụng trang web của chúng tôi. Bởi truy cập hay sử dụng bất kỳ một phần của các trang web, bạn đồng ý với các điều Khoản của sự phục Vụ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản của hợp đồng này, sau đó bạn có thể không truy cập trang web hoặc sử dụng những dịch vụ. Nếu các điều Khoản của dịch Vụ đang được coi là một đề nghị chấp nhận được rõ ràng hạn chế với các điều Khoản của sự phục Vụ.

Cookie

Chúng tôi sử dụng sử dụng bánh. Bởi truy cập vào pacificwatersheds, bạn đồng ý sử dụng bánh trong thỏa thuận với Tất người Nổi tiếng của chính sách bảo mật

Hầu hết các trang web tương tác dụng để cho chúng tôi lấy của người dùng chi tiết cho mỗi truy cập. Bánh quy được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho các chức năng của một số khu vực để làm cho nó dễ dàng hơn cho người truy cập trang web của chúng tôi. Một số liên kết của chúng tôi/đối tác quảng cáo cũng có thể sử dụng bánh.

Giấy phép

Trừ khi có naijabass và cấp giấy phép của riêng các trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên naijabass.  Tất cả quyền sở hữu đã được đặt trước. Bạn có thể truy cập này từ

naijabass sử dụng bị hạn chế thiết lập trong các điều khoản.

Bạn không phải:

Tái tài liệu từ naijabass

Bán, thuê hoặc sub-giấy phép tài liệu từ Pacificwatersheds

Tái tạo, sao, hoặc sao chép tài liệu từ naijabass

Phân phối lại nội dung từ naijabass

Thỏa Thuận này sẽ bắt đầu vào những ngày này.

Bộ phận trang web này cung cấp một cơ hội cho người dùng để viết và trao đổi ý kiến và thông tin trong khu vực nhất định của các trang web. naijabass

does không lọc, chỉnh sửa xuất bản, hay xem xét ý Kiến trước sự hiện diện của họ trên trang web. Ý kiến không phản ánh điểm và ý kiến của naijabass, các đặc vụ, và/hoặc chi nhánh. Ý kiến, theo quan điểm và ý kiến của người bài viết của họ xem và ý kiến. Đến mức cho phép của luật,naijabass không chịu trách nhiệm về các ý Kiến hay cho bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và/hay bị như là một kết quả của bất kỳ sử dụng và/hoặc đăng và hoặc sự xuất hiện của ý Kiến trên trang web này.

naijabass có quyền để theo dõi tất cả ý Kiến và để loại bỏ mọi ý Kiến đó có thể được coi là không thích hợp, tấn công, hoặc nguyên nhân vi phạm các Điều Khoản.

Bạn bảo đảm rằng:

Bạn có quyền bài bình Luận trên trang web của chúng tôi và có cả giấy phép cần thiết và đồng ý làm như vậy;

Các ý Kiến không xâm nhập vào bất kỳ trí tuệ phải, bao gồm, nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, hoặc nhãn hiệu của bất kỳ thứ ba bữa tiệc;

Các ý Kiến không có bất kỳ phỉ báng, bôi nhọ, khiếm nhã, hay nếu không trái pháp luật vật liệu đó là một cuộc xâm lược của chính

Ý kiến sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc chỉnh hoặc nay thương mại hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn hướng cấp naijabass một phi độc quyền, giấy phép sử dụng, sao lại, chỉnh sửa và ủy quyền cho những người khác để sử dụng, tạo và đổi các ý Kiến của bạn trong bất kỳ và tất cả các hình thức, định dạng, hoặc phương tiện truyền thông.

Siêu liên kết nội Dung của chúng tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi không cần văn bản cho phép:

Các cơ quan chính phủ;

Công cụ tìm kiếm;

Tin tức, tổ chức;

Trực tuyến mục nhà phân phối có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi theo cách tương tự như họ liên kết tới trang Web khác liệt kê doanh nghiệp, và

Toàn bộ hệ thống được công Nhận các Doanh nghiệp ngoại trừ mời tổ chức phi lợi nhuận từ thiện trung tâm mua sắm, và gây quỹ từ thiện nhóm mà có thể không liên kết tới trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, để ấn, hay để thông tin trang Web khác, miễn là các liên kết: (a) không phải ở bất kỳ cách lừa đảo; (b) không sai hàm ý tài trợ xác nhận hay chấp thuận của các liên kết bên, các sản phẩm và dịch vụ, và (c) phù hợp trong hoàn cảnh của các liên kết của đảng trang web.

Chúng ta có thể xem xét và phê duyệt khác yêu cầu liên kết từ sau loại của các tổ chức:

thường nổi tiếng người tiêu dùng và nguồn thông tin;

dot.com trang web cộng đồng;

hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;

trực tuyến mục nhà phân phối;

internet cổng;

kế toán, luật pháp, và công ty tư vấn, và

cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu liên kết từ những tổ chức nếu chúng tôi quyết định rằng: (một) liên kết sẽ không làm cho chúng ta nhìn không hay cho chính bản thân, hay cho chúng ta công nhận các doanh nghiệp; (b) việc tổ chức không có bất kỳ cực hồ sơ với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng ta khỏi tầm nhìn của các liên kết đền bù sự vắng mặt của naijabass và (d) liên kết, trong bối cảnh của tổng thông tin tài nguyên.

Các tổ chức này có thể liên kết đến nhà chúng tôi trang vì vậy, dài như liên kết: (a) không phải ở bất kỳ cách lừa đảo; (b) không sai hàm ý tài trợ, xác nhận hay chấp thuận của các liên kết, tiệc tùng và sản phẩm của mình hoặc dịch vụ, và (c) phù hợp trong hoàn cảnh của các liên kết của đảng trang web.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến liên kết tới trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một e-mail cho naijabass. Xin bao gồm tên của bạn, tên tổ chức, các thông tin liên lạc, cũng như địa chỉ của trang web của bạn, một danh sách của bất kỳ Url từ mà bạn có ý định để liên kết tới trang Web của chúng tôi, và một danh sách của những tập tin trên trang web của chúng tôi đó, bạn muốn liên kết. Chờ 2-3 tuần cho một phản ứng.

Chấp thuận tổ chức có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi như sau:

Bằng cách sử dụng của công ty của chúng tôi tên hay

Bằng cách sử dụng những tài nguyên thống định vị được liên kết đến, hoặc

Bằng cách sử dụng bất kỳ khác, mô tả của chúng tôi trang Web được liên kết đến đó có ý nghĩa trong bối cảnh và dạng của nội dung trên liên kết của đảng trang web.

Không sử dụng naijabass logo của hoặc các tác phẩm nghệ thuật sẽ được cho phép để kết nối vắng mặt một nhãn hiệu giấy phép thỏa thuận.

các khung

Mà không cần sự chấp thuận trước và văn bản cho phép, anh không thể tạo ra khung trên trang Web của chúng tôi làm thay đổi trong bất kỳ cách các hình ảnh thuyết trình hay sự xuất hiện của trang Web của chúng tôi.

Nội Dung Trách Nhiệm

Chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ dung xuất hiện trên trang Web. Bạn đồng ý để bảo vệ và bảo vệ chúng tôi chống lại tất cả tuyên bố rằng đang tăng lên trên trang Web. Không, link(s) nên xuất hiện trên trang Web bất kỳ điều đó có thể được giải thích như bôi nhọ, khiêu dâm hoặc tội phạm, hoặc có vi phạm, nếu không vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ thứ ba bên quyền.

Sự Riêng Tư Của Bạn

Xin vui lòng đọc sách

Đặt phòng của Quyền

Chúng tôi có quyền để yêu cầu rằng bạn loại bỏ tất cả các đường dẫn hoặc bất cứ liên kết tới trang Web của chúng tôi. Bạn chấp nhận loại bỏ ngay lập tức tất cả các liên kết tới trang Web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền để amen những điều kiện và nó liên kết mật bất cứ lúc nào. Bởi liên tục liên kết tới trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý, và làm theo những liên kết điều kiện.

Loại bỏ các đường dẫn từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết của chúng tôi trên trang Web đó là xúc phạm cho bất cứ lý do gì, bạn là do để liên hệ với và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cân nhắc yêu cầu để bỏ đường dẫn, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ phải hoặc vì vậy, hoặc để đáp ứng với bạn trực tiếp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng những thông tin trên trang web này là đúng, chúng tôi không bảo đảm đầy đủ của nó, hoặc độ chính xác, cũng không phải do chúng tôi hứa sẽ đảm bảo rằng các trang web vẫn còn có hoặc là các tài liệu trên những trang web là giữ cho đến ngày.

Từ chối

Đến mức tối đa cho phép của luật pháp, chúng tôi loại bỏ tất cả các đại diện, bảo đảm, và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và sử dụng các trang web này. Không có gì trong này sẽ từ chối:

hạn chế hoặc loại trừ chúng tôi, hay trách nhiệm cho cái chết hoặc tổn thương cá nhân;

hạn chế hoặc loại trừ chúng tôi, hay trách nhiệm cho gian lận hay xuyên tạc;

giới hạn của chúng tôi bất kỳ hoặc nợ của bạn trong bất kỳ cách nào mà không được cho phép theo pháp luật, hoặc

loại trừ bất kỳ của chúng tôi, hoặc của nợ đó không thể loại trừ theo luật pháp.

Hạn chế và cấm đoán của trách nhiệm thiết lập trong Phần này và những nơi khác trong này từ bỏ: (một) có thể đến đoạn; và (b) cai trị tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc từ chối, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, trong sai lầm, và vi phạm luật thuế.

Như các trang web và những thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại của bất kỳ tự nhiên.